Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, những người nắm giữ cổ phần được gọi là các cổ đông của công ty. Số lượng cổ đông tối thiểu là ba (03), nhưng không hạn chế số lượng tối đa.

Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần cũng như các loại hình doanh nghiệp khác được tiến hành theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

2. Thành phần hồ sơ:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ của công ty cổ phần;

– Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

– Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực của các cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

+ Cổ đông là cá nhân/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức/người được ủy quyền thực hiện thủ tục:

++ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

++ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

+ Cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương.

+ Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Bản sao Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức;

– Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

đã

3. Phương thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

4. Cơ quan giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Lệ phí:

– 50.000 đồng nếu nộp hồ sơ trực tiếp.

– Miễn phí nếu nộp hồ sơ qua mạng.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *